CONTACT

KEDAI BUKU MARDI
P.O. Box 12301,
General Post Office,
50774 Kuala Lumpur,
Malaysia

(attn: Jefri adam)

Tel  : 03-89537203/6931
Fax : 03-89537232