PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Anggaran kos pengeluaran dan pendapatan bagi buah-buahan, edisi 1/2005 CODE: FM024
AUTHORS: Arrifin Tawang (Main Author), Syed Abdillah Syed Alwi , Zahari Radi
ISBN: 967-936-466-6
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2005
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Penerbitan buku panduan ini merupakan satu usaha MARDI untuk mengumpulkan keseluruhan maklumat asas dalam pengeluaran buah-buahan terpilih dalam satu buku. Antara kandungan utama buku ini ialah harga runcit racun, baja dan biji benih, purata harga borong buah-buahan terpilih, nilai import dan eksport buah-buahan segar Malaysia dan potensi pasaran bagi buah-buahan terpilih Malaysia.
PRICE: RM 60.00