PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Laporan MARDI No. 203: Pembiakbakan dan prestasi varieti padi MR 220 CODE: PR203
AUTHORS: Alias Ismail (Main Author), Abdul Rahman Abu Bakar , Azlan Shaari , Habibuddin Hashim , Norliza Tendot Abu Bakar , Othman Omar , Saad Abdullah , Sariam Othman
ISBN: 967-936-455-0
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2005
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Varieti merupakan salah satu komponen terpenting untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi. Laporan MARDI ini menghuraikan varieti yang terkini iaitu MR220 dari segi pembiakbakaan dan prestasi. Varieti baru ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan varieti yang terdahulu. Malah varieti MR220 ini juga telah dikenali sebagai Padi Mas ekoran daripada eksploitasi beberapa syarikat pengeluar biji benih swasta tempatan.
PRICE: RM 6.50