PUBLICATION DETAILS

PUBLICATION TITLE: Anggaran Kos Pengeluaran dan Pendapatan untuk Sayuran dan Rempah CODE: VM032
AUTHORS: Syed Abdillah Syed Alwi (Main Author), Arrifin Tawang , Mohd. Khairol Mohd. Ariff , None , Samiyah Mohamed Nasir
ISBN: 967-936-453-4
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2005
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Maklumat asas dalam pengeluaran sayuran dan rempah terpilih di dalam buku ini boleh digunakan sabagai panduan awalan bagi meningkatkan kefahaman dalam pengeluaran sayuran dan rempah. Antara isi kandungan utama ialah penggunaan varieti yang tepat, kesesuaian tanah dan iklim, amalan kultur, pengawaln perosak dan penyakit, pengendalian lepas tuai, purata harga tanaman di peringkat ladang, borong dan runcit bagi lima tahun kebelakangan dan anggaran kos pengeluaran serta pendapatan bagi keluasan satu hektar bagi setiap jenis sayuran dan rempah terpilih.
PRICE: RM 0.00