PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Anggaran kos pengeluaran dan pendapatan bagi tanaman kontan CODE: HM069
AUTHORS: Arrifin Tawang (Main Author), Azahar Harun , Samari Mohd. Senang , Samiyah Mohamed Nasir , Syed Abdillah Syed Alwi , Zahari Radi
ISBN: 967-936-499-2
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2006
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Buku panduan ini diterbitlan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan dan permintaan daripada agensi dalam Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan agensi lain sama ada swasta atau persendirian. Antara isi kandungan utama ialah penggunaan varieti yang tepat, kesesuaian tanah dan iklim, amalan kultur, pengawaln perosak dan penyakit, pengendalian lepas tuai dan lain-lain. Buku panduan ini juga boleh dimanfaatkan oleh para pelajar sebagai pendedahan awal kepada tanaman kontan negara ini.
PRICE: RM 35.00