PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Penternakan BOER untuk usahawan (POD) CODE: LM036
AUTHORS: Wan Zahari Mohamed (Main Author), Abd. Rahman Mohd. Yasin , Abdul Rashid Baba , Azizan Abdul Rashid , Johari @ Jiken Bin Abdullah , Mohd. Najib Mohd. Amin , Mohmad Mustafa, Musaddin Bin Kamaruddin , Yusof Hamali Ahmad
ISBN: 978-967-936-532-0
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2008
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Penternakan kambing Boer menjadi pilihan sebagai salah satu perusahaan yang menguntungkan. Buku yang ditulis oleh pakar-pakar MARDI ini mengandungi 15 bab dan antaranya ialah teknik dan sistem pembiakan, pengurusan, makanan, perumahan serta pengurusan kesihatan dan penyakit yang berkaitan dengan kambing Boer.
PRICE: RM 31.00