PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Laporan Mardi No. 208: Dimensi sosioekonomi pemuliharaan dan penggunaan buah-buahan tradisional di kebun halaman rumah dan di dusun Semenanjung Malaysia CODE: FR208
AUTHORS: Raziah Mat Lin (Main Author), Abd. Rahman Milan , Alam Abdul Rahman , Arrifin Tawang , Khadijah Awang , Salma Idris
ISBN: 978-967-936-534-4
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2008
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Satu kajian yang memaparkan maklumat asas berkaitan taburan dan sumbangan ekonomi buah-buahan yang kurang penggunaan dinegara ini. bancian primer yang melibatkan 424 isi rumah telah dilaksanakan di daerah terpilih di Semenanjung Malaysia. Sepuluh spesies buah-buahan bukan utama telah dikenal pasti berpotensi bagi menjana pendapatan yang baik kepada petani.
PRICE: RM 8.00