PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Manual Teknologi Penanaman Padi Lestari (POD) CODE: PM039
AUTHORS: Othman Omar (Main Author), Abu Hassan Daud , Alias Ismail , Ayob Abd. Hamid , Azmi Abd. Razak , Azmi Man , Badrulhadza Amzah , Maisarah Mohamad Saad, Muhamad Harun , Saad Abdullah , Sariam Othman , Siti Norsuha Misman, Syahrin Suhaimi, Yahaya Hussain
ISBN: 978-967-936-536-8
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2008
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Manual ini menyediakan panduan lengkap dan wajar tentang penggunaan teknologi penanaman padi bagi meningkatkan hasil ke tahap yang tinggi dan berdaya maju. Teknologi yang terdapat dalam manual ini telah diuji secara pakej di beberapa kawasan utama tanaman padi dan telah terbukti boleh mengeluarkan hasil yang tinggi. Manual ini amat sesuai digunakan oleh kakitangan pengembangan dan petani yang berwawasan.
PRICE: RM 55.00