PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: (POD)Manual teknologi penanaman kelapa (edisi 2) CODE: CM 2018
AUTHORS: Ahmad Ngalim (Main Author), Abdullah Othman , Hairuddin Mohd. Amir, Sivapragasam a/l Annamalai
ISBN: 9789679366532
ISSN:
PUBLICATION YEAR: 2017
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
buku ini diterbitkan bertujuan untuk membimbing pekebuan agar mendapat pulangan yang terbaik daripada pelaburan meraka di samping setiap pengeluaran yang berlaku dapat ditingkatkan sebagai memenuhi keperluan segar dan sebagai bahan mentah untuk aktiviti hiliran.
PRICE: RM 25.00