PUBLICATION DETAILS

Add to Cart
Qty:
PUBLICATION TITLE: Laporan MARDI no. 213: Pembangunan alat pencabut akar tongkat ali CODE: ER213
AUTHORS: Azizul Ghazali (Main Author), Mohamad Humaizi Md. Jamin
ISBN: 978-967-936-561-0
ISSN: 9789679365610
PUBLICATION YEAR: 2010
LANGUAGE: Malay
DESCRIPTOR:
SYNOPSIS/ABSTRACT: (English)
  (Malay)
Alat pencabut akar tongkat ali MARDI dibangunkan untuk memudahkan kerja mencabut akar tongkat ali tanaman komersial dan tumbuhan di hutan. Ia direka bentuk dan difabrikasi untuk memudahkan kerja-kerja mencabut akar sehingga kepada saiz ukuran lilitan batang pangkalnya mencapai 18cm. Alat ini juga dapat meminimumkan kejerihan penggunaan tenaga manusia dan memendekkan jangka masa mencabut.
PRICE: RM 5.00