LIST OF PUBLICATIONS

95 record(s) found. Page :
NO PUBLICATION TITLE AUTHOR YEAR DETAIL PRICE (RM) ADD TO CART
1. Laporan MARDI No. 12/1974: Evaluation of IRRI table thresher Yeoh Kiat Choon 1974 Publication Details 2.50 
Qty:
2. Laporan MARDI No. 135: Pengeringan kacang rebus dengan menggunakan mesin Samsudin Ahmad , Mohd. Taufik Abdullah , Mohd. Zainal Ismail , Salma Omar 1990 Publication Details 2.50 
Qty:
3. Laporan MARDI No. 136: Reka bentuk dan penilaian mesin pengering (pelbagai guna) untuk perusahaan kecil makanan Samsudin Ahmad , Mohd. Zainal Ismail , Naslan Jajuli 1990 Publication Details 2.50 
Qty:
4. Laporan MARDI no. 13: Land lavelling for padi multiple cropping irrigation K. Pohjakas 1974 Publication Details 1.00 
Qty:
5. Laporan MARDI No. 161: Kajian terhadap pengeringan untuk penghasilan kepingan pisang kering Samsudin Ahmad , Azman Hamzah 1992 Publication Details 2.50 
Qty:
6. Laporan MARDI No. 177: Pemprosesan hasilan surimi bersalut serdak roti Che Rohani Awang , Indon Ahmad 1995 Publication Details 2.50 
Qty:
7. Laporan MARDI No. 203: Pembiakbakan dan prestasi varieti padi MR 220 Alias Ismail , Abdul Rahman Abu Bakar , Azlan Shaari , Habibuddin Hashim , Norliza Tendot Abu Bakar , Othman Omar , Saad Abdullah , Sariam Othman 2005 Publication Details 6.50 
Qty:
8. Laporan Mardi No. 208: Dimensi sosioekonomi pemuliharaan dan penggunaan buah-buahan tradisional di kebun halaman rumah dan di dusun Semenanjung Malaysia Raziah Mat Lin , Abd. Rahman Milan , Alam Abdul Rahman , Arrifin Tawang , Khadijah Awang , Salma Idris 2008 Publication Details 8.00 
Qty:
9. Laporan MARDI no. 210: Reka bentuk dan penilaian mesin prototaip kuih ros Samsudin Ahmad , Ab. Aziz Ibrahim , Azlan Othman, Mohd. Shukri Johari, Shafie Alwi , Zainun Mohd. Syafie 2009 Publication Details 4.00 
Qty:
10. Laporan MARDI no. 213: Pembangunan alat pencabut akar tongkat ali Azizul Ghazali , Mohamad Humaizi Md. Jamin 2010 Publication Details 5.00 
Qty: